top of page
2 HELHEDSPLANER I SILKEBORG
- bindeled mellem skoleafdeling og projektgruppe (2018)

Opgaven
Cooperator samarbejder med skoleafdelingen i Silkeborg Kommune i projekter der handler om skolernes nuværende, fysiske rammer og udviklingen heraf.
Cooperator Indgår bl.a. i projektgruppen der udarbejder 2 helhedsplaner for 2 lokalområder hvori der i hver af planerne er en skole beliggende. Cooperators rolle i denne forbindelse er at varetage skoleafdelingens interesser i forbindelse med de byggefysiske rammer og sikre at skolerne med hver deres kultur og behov kan udvikle sig fremadrettet.

Ydelsen

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, indgår Cooperator i den del af analyse- og udviklingsprocessen der involverer skoledelen.

Step 1: Deltagelse i møder omkring helhedsplaner
Step 2: Deltagelse i koordineringsmøder med skoleafdelingen
Step 3: Indhentning og formidling af fakta, viden, informationer mv. løbende i processen

Resultater
Skoleafdelingen er hele tiden ”klædt på” i forhold til arbejdet med helhedsplanerne og projektgruppen der arbejder med helhedsplanerne får viden, fakta og visioner fra skoleafdelingen når de har brug for det. Begge parter er således på forkant indenfor hver deres arbejdsområde.

Værdi / gevinst
Opmærksomhedspunkter og mulige udfordringer bliver spottet og håndteret.

SilkebOrg_K_V_2_blå_CMYK.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune
Cooperator
1 års tilknytning til projektet ad hoc

Projektgruppen - helhedsplaner

Skoleafdelingen

 

"Det er en fornøjelse at samarbejde med Lissen. Hun har været hurtig til at sætte sig ind i skoleafdelingens behov og arbejder både struktureret og loyalt overfor den udstukne ramme. Arbejdet indebærer også samarbejde med andre afdelinger, hvilket Lissen gør på forbilledlig vis. Lissen har dyb indsigt i både fagfaglige elementer, samt de processer der skal lægges til rette for at vi kommer i hus med opgaven. Det giver stor tryghed i samarbejdet. Der ud over har Lissen et vindende væsen og er både lydhør, fleksibel og målrettet i sit arbejde."

Anne lynggaard Vinther, leder af

Pædagogisk Udviklingssektion Skoleafdelingen

bottom of page