top of page
JEG TA'R HÅND OM JERES PROCES GENNEM...

For jer der skal bruge hjælp til at faclitere samarbejde mellem projektets interessenter.

Jeg hjælper med at indsamle viden samt at skabe ejerskab og følgeskab.

For jer der selv arbejder med inddragelse.

Jeg hjælper jer med input, idéer og sparring ind i projektet og det daglige arbejde med inddragelsen.

For jer der gerne vil have mere viden om inddragelse.

Jeg giver jer indblik i et overordnet, fælles mindset og redskaber til inddragelses-værkstøjskassen.

Når I inddrager interessenter i jeres byggefysiske forandringsprojekter, får I meget forærende. I får tanker og idéer, der støtter jeres egne visioner og I får nye tanker og idéer, der som oftest viser sig at kunne kvalificere jeres projekt på helt nye måder og områder. Masser af synergieffekt og engagement, men især viden I ikke kan finde i jeres egen organisation og netværk. 

Jeg hjælper jer med jeres inddragelse, uanset om I ønsker at jeg varetager hele processen, I ønsker sparring eller om I ønsker oplæg og undervisning til at gøre jer endnu dygtigere.

Kontakt mig for at høre mere over en uforpligtende snak.

 

bottom of page