top of page
KARRIEREFORLØB
Årstiderne Arkitekter 2011 - 2017

Brugerinddragelse
Jeg har arbejdet med brugerinddragelse i forbindelse med byggede miljøer i over 6 år på tegnestuen og på mange niveauer. Senest var jeg tovholder på brugerinddragelse på tegnestuen generelt. 

De brugerinddragende forløb jeg har planlagt, faciliteret og implementeret, har fået meget fin feedback fra kunder og samarbejdspartnere. Forløbene gav engagerede og aktive deltagere samt dynamiske og givende processer som resulterede i gode og gedigne projekter. Processerne gav værdiskabelse, ejerskab hos brugerne og klare “køreplaner” for projekterne fremadrettet.

Årstiderne Arkitekter 2008 - 2017

Projektleder

Som projektleder har Jeg arbejdet med projekter af forskellig karakter og skala. Jeg har især arbejdet med ressourceplanlægning, styring af tid, økonomi og mål, sparring med teamkollegaer, og ansvar for eksterne og interne samarbejder. Som projektleder er det vigtigt for mig at deadlines, aftaler og økonomi overholdes, hvilket jeg arbejder hårdt på og som oftest lykkes med. 

Årstiderne Arkitekter 2006 - 2014

Sagsarkitekt/Arkitekt

Mine vigtigste opgaver som arkitekt var at visualisere behov, ønsker og idéer - at konkretisere drømme. Mit arbejde er kendetegnet ved analyse, konkretisering og en kreativ, innovativ tilgang. Formidling i skrift og billeder samt evnen til at tænke i både detaljer og helhed.  Alle kompetencer bruger jeg som proceskonsulent.

Handicapegnede, offentlige toiletter (HOT) 2004 - 2006

Et uvildigt udviklingsprojekt under Arkitektskolen 

Hovedopgaverne var projektledelse og -udførelse i samarbejde med forskellige faggrupper. Herunder bl.a. brugerinterviews, Resultatet var en rapport der kunne indgå i diskussioner og i udvikling af nye produkter. Projektet blev købt af en producent.

Derudover.....

....har jeg altid haft studiejobs. Jeg har bl.a. arbejdet på et par byggepladser hvilket har givet mig en god portion håndværkerhumor

UDDANNELSESFORLØB
Proceskonsulent, Go'Proces Aarhus

Proceskonsulentuddannelsen giver færdigheder til at arbejde med sociale processer (projektforløb af forskellig karakter og varighed hvori der  inddrages interessenter) set fra et anerkendende, systemisk perspektiv.

Arkitekt, Arkitektskolen i Aarhus

Arkitektuddannelsen er intensiv oplæring i at mestre forskellige kreative processer og giver kompetencer og redskaber til at tænke kreativt og innovativt. Med de kreative metoder kan store og komplekse problemstillinger overskues og løses, under tidspres og med konstant foranderlighed i rammer og krav. 

Byggetekniker, BTH København

Uddannelsen giver en praktisk-teknisk basis med viden og færdigheder indenfor byggeri samt stærke værktøjer i planlægning, strukturering og styring af både eget arbejde og i større sammenhænge.

KURSER MV.
Kursus_Designbaseret procesfacilitering

Et modul af Diplomuddannelsen i designledelse

Gennemgang af forskellige fremgangsmåder inden for designmetoder og procesfacilitering med fokus på de planlæggende og forberedende dele af et procesforløb. 

Kursus_Professionel Kreativitet

Kreativitetens psykologi, Hvad er kreativitet? den kreative proces, kreativitetens psykiske niveauer, angst og stress, samarbejde, konflikthåndtering, kritik samt arbejdsmetode.

Kursus_Kommunikation og Udvikling

Masser af ”hands-on” redskaber. Bl.a. i værdiafklaring, læring og memoteknikker, kommunikation, samtaleteknikker, konflikthåndtering, og præsentation. 

Kursus_Procesledelse I og II

Procesledelse i kreative fag. Redskaber og øvelser i at forberede, styre og evaluere forskellige kreative processer der involverer flere parter. Desuden viden om hierarkiers, fagligheders mv. indvirken på processen.

Derudover....

....har Jeg deltaget i kurser der har styrket mine arkitektfaglige viden. Kurser i kommunikation, tegneprogrammer, bygningsreglementer mv. 

bottom of page