top of page
NYT DOMICIL DANISH CROWN 
- behovsafklaring og programskrivning (2020/21)

Opgaven
Cooperator hjælper DK|2 Bygherrerådgivning og Danish Crown med at omformulere og tilpasse et tidligere projektmateriale til et værdibaseret byggeprogram til brug i et totalentrepriseudbud.

Ydelsen
Cooperator varetager behovsafklaring og formulering af Danish Crowns krav og ønsker til deres nye hovedsæde i Randers ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:

 

- Gennemgang og tilretning af oprindelige behov og ønsker gennem mødeforløb
- Formulering af værdibaseret byggeprogram inkl. diagrammer mv.
- Behovsafklaring, hvor der er identificeret ændringer i forhold til oprindeligt projekt
- Deltagelse i styregruppemøder mv.

- Deltagelse i bedømmelsesprocessen som rådgiver og sekretær
- Formulering af bedømmelsesdokument
- Deltagelse i overordnede projekteringsmøder

Resultater
Et godt samarbejde der med DK|2 ved roret, har udformet udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med det værdibaserede byggeprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skaber tydelighed i danish Crowns ønsker til et nyt hovedsæde.

Kombinationen af Cooperators proces- og arkitektfaglig
heder skaber et rammesat forløb, hvor det er tydeligt hvad der arbejdes med hvornår og hvor beslutninger træffes løbende. Der skabes fremdrift i processen og de rette beslutningstagere deltager når det er aktuelt.

Værdi
Alle deltagere har bidraget til behovsafklaring og program, hvormed alle har forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed er der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

DK2_Logo_lille.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

DK|2
Cooperator
Omdannelse og tilpasning af tidligere projektmateriale til værdibaseret byggeprogram

Værdibaseret byggeprogram_DCV.jpg
Enheder og klynger_DC_farver.jpg
Danish Crown Primary logo Red RGB.jpg
bottom of page