top of page
Fælleshus, FællesBo Herning
- workshop (2018)

Opgaven
Afd. 021 og 024 FællesBo Herning skal muligvis have et nyt fælles fælleshus. Cooperator hjalp FællesBo og de to afdelinger med at afklare hvilke faciliteter de ønsker huset skal rumme. Cooperator planlagde og faciliterede opgave samt lavede en opsamling der kan videregies til de rådgiver der skal skitsere på huset.

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning, facilitering og opsamling/formidling af resultater fra workshoppen i samarbejde med FællesBo.

 

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning
Step 2: Workshop

Step 3: Opsamling / formidling af resultater

Resultater
Opsamlingen fra workshoppen indeholder ønsker og idéer til funktioner og aktiviteter som repræsentanterne fra de to afdelingers bestyrelser gav udtryk for på workshoppen - i deres prioriterede rækkefølge.

Opsat så det er let aflæseligt for både beboere, FællesBo og rådgivere.

Værdi / gevinst

Repræsentanterne fra de to afdelinger mødtes og arbejdede sammen med de afgrænsede og klare opgaver. På denne måde opstod en god dialog og en fælles prioritering samt kimen til et godt og engageret fremadrettet samarbejde.

 

2011 FB_payoff.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved:

Omfang:

FællesBo Herning
Cooperator
Planlægning, facilitering og opsamling af workshop

 

"FællesBo har samarbejdet med Cooperator i forbindelse med en beboerworkshop. Formålet med workshoppen var at få beboernes input til et ny fælleshus i deres afdelinger. Workshoppen forløb utroligt godt, og jeg kan på det varmeste anbefale Lissen til den slags opgaver. Lissen havde på forhånd lavet et supergodt forarbejde og formåede på fornemste vis at guide beboerne igennem workshoppen, så vi fik flest mulige input med hjem."

Karin Nygaard Sørensen, kommunikationsmedarbejder hos FællesBo

bottom of page