top of page
Ny daginstitution
- interessent- og brugerinddragelse (2020/21)

Opgaven
Cooperator hjælper Ikast-Brande Kommune med at planlægge, facilitere og opsamle interessent- og brugerinddragelse i forbindelse med udviklingen af en ny daginstitution med specialtilbud og -skole. Dette i tæt samarbejde med daginstitutionschef, projektleder fra Affald og Ejendom, arkitekter samt daginstitutionsledelsen.

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetager Cooperator inddragelsesdelen som selvstændig ydelse og som en del af styregruppen. 

 

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning
Step 2: 3 workshops med interessenter og brugere
Step 3: 1 informationsmøde med interessenter og brugere

Step 4: Løbede dialog i styregrupe og med rådgivere

Step 5: Opsamling og formidling

Materialet: workshops og møde med opgave tilpasset projektets indhold og stade samt visuelt, lettilgængelige referater herfra til både arkitekter, deltagere og til "sagen". I forløbet har både været fysiske og online-baserede workshops og møder.

Resultater
Workshopdeltagerne for indsigt i processen og bliver en del af den, hvor det giver mening at deres særlige fagligheder kan præge projektet. Løbende skitserer arkitekterne udfra de ønsker, behov og krav der udtrykkes. Dette giver et skræddersyet projekt hvor både de pædagogiske, ledelsesmæssige og arkitektoniske værdier indarbejdes.
Deltagerne bliver en langt større del af processen og får dermed større indblik i beslutninger og rammer for projektet - samt mulighed for at påvirke dem.

Værdi / gevinst
Ved at inddrage interessenter og brugere, indsamles der ikke kun idéer og viden, men der skabes også opmærksomhed, åbenhed og dialog om projektet.

 

ikast-brande-logo.jpg
IMG_4384.JPG
IMG_4422.JPG

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Daginstitutionsafdelingen og Affald og Ejendom, Ikast-Brande Kommune
Cooperator
Inddragelse
forbindelse med udvikling af ny daginstitution med specialtilbud og specialskole  

"Lissen er en blændende dygtig procesleder og facilitator. Hun arbejder tydeligt inden for den ramme hun er givet og er rigtig god til at holde fokus, og guide folk så der sker fremdrift i processerne.

Lissen er dygtig til at have fokus på både proces og slutmål Hvilket gør, at man føler sig i meget trygge hænder. Hun er er anerkendende, men heller ikke tilbageholdende med at sige sin mening på en konstruktiv og opbyggelig måde, så alle profiterer af det."

Merete Villsen,

Daginstitutionschef,
Ikast-Brande Kommune

20210106_WS02_OPS_skydeskive.jpg
IMG_4560.JPG
bottom of page