top of page
IMG_8619.JPG

VÆRDISKABELSE
Cooperator skaber værdi i alle faser af et projektforløb, og især i de tidlige faser, FØR en evt. bygge- / forandringsproces, giver det særlig god mening. Det er nemlig her, kimen til et projektforløb lægges.

Er du i tvivl om, hvorvidt jeg ville kunne gøre noget for dit konkrete projekt, eller en idé. der knap nok er i støbeskeen? Så er du velkommen til at ringe ganske uforpligtende, så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe.

JEG KAN HJÆLPE....

En udviklings- eller forandringsproces (f.eks. en byggeproces) er altid præget af kompleksitet og uoverskuelighed - I særdeleshed i opstartsfasen, men også igennem processen.

Gennem forventningsafstemning, inddragelse og samarbejder, skabes overblik og overskuelighed, som basis for handlingsplaner og strategier. Dermed opnås "customized" resultater og værdiforøgelse i jeres projekter ligesom fordyrende ændringer i slutfaserne kan minimeres.

 

Som sidegevinst skabes der oftest engagerede medarbejdere, følgeskab til idéer og projekter, samt ambassadører for strategier, tiltag og forandringer, når processer planlægges,  faciliteres og implementeres med professionel faciliteret inddragelse.

bottom of page