top of page
cvfoto sh.jpg

Lissen Højrup Munch

"Lissen er en blændende dygtig procesleder og facilitator. Hun arbejder tydeligt inden for den ramme hun er givet og er rigtig god til at holde fokus, og guide folk så der sker fremdrift i processerne." 

Merete Villsen 

Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune

KOMPETENCER

Lissen Højrup Munch

Proceskonsulent og "samarbejdskatalysator"

Jeg arbejder sammen med jer om at skabe værdifulde resultater i byggefysiske forandringsprojekter. Det gør jeg ved at facilitere respektfuld og ydmyg inddragelse, med ønske om mest mulig fremdrift.

Respekten for menneskers forskelligheder og mangefacetterede kvaliteter er en grundlæggende  værdi i mit arbejde.

Ved at lytte til de implicerede parter, skabes bedre resultater, med højere kvalitet og værdi. Engagement bliver en sidegevinst i processerne og skaber både følgeskab, værdi og fremtidssikring.

Lissen er uddannet:

Proceskonsulent (Go’Proces, Aarhus)

  • Færdigheder til at arbejde med projektforløb af forskellig karakter og varighed hvori der inddrages interessenter

  • Jeg har over 6 års erfaring med aktørinvolvering (brugere, borgere, beboere mv.) i forbindelse med udviklings-, forandrings- og byggeprojekter


 

Arkitekt (Arkitektskolen i Aarhus)

  • Kompetencer til at mestre forskellige kreative processer og redskaber, der hjælper til at overskue og løse  komplekse problemstillinger

  • Færdigheder til at arbejde under tidspres og konstant foranderlighed i rammer og krav

  • Erfaring med mange typer af projekter gennem arbejde på tegnestue som arkitekt og projektleder i mere end 11 år


Byggetekniker (BTH København)

  • En praktisk-teknisk basis med viden og færdigheder indenfor byggeri

  • Stærke værktøjer i planlægning, strukturering og styring af både eget arbejde og i større sammenhænge

bottom of page