top of page
KURSUS LEMVIG KOMMUNES PLANAFDELING
- 1 dags praksisnær teori og opgaver om borgerinddragelse

Opgaven
Lemvig Kommunes Planafdeling havde afsat en dag for sammen at få et "brush-up" om borgerinddragelse.
På kurset blev der stillet skarpt på det mindset og nogle af de redskaber der gør borgerinddragelse nemmere at tage fat på. 

 

Ydelsen

Deltagerne fik teoretiske, praksisfunderede oplæg, som blev belyst og gjort brugbart ved at arbejde med øvelser og opgaver. Undervisningen var tilrettelagt så  undervisningen og faciliteringen i sig selv var lærende - der blev altså arbejdet på flere planer med facilitering og borgerinddragelse.

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning

Step 2: Workshop

 

Resultater
Deltagerne fik kendskab til et mindset der giver masser af gode vinkler på at arbejde med inddragelse. de fik desuden redskaber og metoder til planlægning og facilitering og forenklede tjeklister til brug i planlægningen af inddragelsen.
Ved at deltage som afdeling, fik deltagerne desuden et fælles sprog og fælles referenceramme, der er gavnlig for fremtidig sparring og samarbejde.

Værdi / gevinst

Afdelingen fik et fælles fokus på borgerinddragelse og en fælles referenceramme til deres fremadrettede arbejde med at inddrage borgerne i Kommunen og i samarbejder generelt.

Efterfølgende
Efter kurset planlagde vi sammen en praksisnær kursusdag for hele Teknik og Miljø
om følgeskab og borgerkontakt. 
Ved at deltage som afdeling, fik deltagerne et fælles sprog og fælles referenceramme, der er gavnlig for fremtidig sparring og samarbejde - både internt og eksternt.

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Plan og Projekt Lemvig Kommune
Cooperator
Undervisning:
1 dags undervisning inkl. forberedelse

”Det var SÅ godt i går, og du var helt fantastisk som inspirator og guide igennem dagen – det har jeg hørt flere af deltagerne sige."

Mariane Vistisen

Afdelingsleder Plan og Projekt

Lemvig Kommune

"...dejligt med din fine tilgang og store engagement, det er mit indtryk at alle virkelig fik nogle gode input og en på opleveren. Vi ser frem til næste gang"

Kristine Løser

Arkitekt maa, Plan og Projekt,

Lemvig Kommune

Lin.jpg
bottom of page