top of page
KURSUS LEMVIG KOMMUNES TEKNIK OG MILJØ
- 1 dag om følgeskab og borgerkontakt, praksisnært

Opgaven
Teknik og Miljø i Lemvig Kommune ønskede en dag, hvor de sammen satte fokus på borgerkontakt, samarbejde og følgeskab. Efter et introducerende "teori-oplæg",
 arbejdede deltagerne sammen i forskellige grupper med opgaver der satte fokus på samarbejde og borgerkontakt samt på hvad det er der kan skabe følgeskab - både internt og eksternt.

Ydelsen

Deltagerne fik teoretiske, praksisfunderede oplæg, som blev belyst og gjort brugbart ved at arbejde med øvelser og opgaver. Undervisningen var tilrettelagt så både form og facilitering i sig selv var lærende - der blev altså arbejdet på flere planer med samarbejde og følgeskab.

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning

Step 2: Workshop

 

Resultater
Deltagerne fik kendskab til et mindset der giver masser af gode vinkler på at arbejde med følgeskab og samarbejde. Ved at arbejde med det i opgaver og øvelser, mærkede deltagerne på egen krop hvad der virker hvordan.
Ved at deltage som afdeling, fik deltagerne desuden et fælles sprog og fælles referenceramme, der er gavnlig for fremtidig sparring og samarbejde.

Værdi / gevinst

Afdelingen fik et fælles fokus på samarbejde og følgeskab og en fælles referenceramme til deres fremadrettede interne og eksterne samarbejde.

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Teknik og Miljø, Lemvig Kommune
Cooperator
1 dags undervisning inkl. forberedelse

Lemvig.jpg
bottom of page