top of page
MÅLGRUPPE
ADMINISTRATION, LEDELSE, BYGGELEDELSE, STYREGRUPPE
Idéer, visioner, budgetter, lovgivning, strategier mv.
Cooperator
BEBOERE, BRUGERE, BORGERE
Drømme, håb, erfaringer, idéer, viden, kultur

  • DEN ALMENE BOLIGORGANISATION i forhold til beboerinddragelse f.eks. ved kommende renoveringsprojekter eller ved fremtidssikring generelt. Jeg kan hjælpe som den 3. part  der bringer beboere og administration tættere på hinanden i samarbejdet mod et fælles mål. 

     

  • DEN PRIVATE BYGHERRE i forhold til afklaring af byggeprojekter, videndeling o.lign. Jeg kan hjælpe jer fra før start, gennem processen og efter de øvrige aktører har afsluttet deres arbejde.

  • Kurser og undervisning er desuden en mulighed for alle målgrupper, hvis I ønsker fælles viden og værktøjer.

  • I KOMMUNALE sammenhænge i forhold til inddragelse af borgere, medarbejdere og øvrige interessenter. Jeg kan hjælpe med inddragelsesprocesser, facilitere samskabelse og være med til at formidle faglige, komplekse overvejelser indenfor byggeri til projektgruppe, brugere og ledelse.
     

 

  • BYGGERIETS AKTØRER - bygherrerådgivere, arkitekter, ingeniører og entreprenører - i forhold til aktørinvolvering og procesfacilitering af forskellig art. Jeg kan være jeres samarbejdspartner, sparringspartner og proceskonsulent. Enten i form af et samarbejde i forbindelse med f.eks. en prækvalifikation eller som en "ekstra" medarbejder på jeres procesopgaver.

Jeg kan hjælpe de fleste virksomheder og organisationer. Der er dog 4 målgrupper hvor jeg har størst erfaring.
Tag
kontakt hvis I vil høre hvordan jeg kan hjælpe jer.

bottom of page