top of page
GÅGADER I SILKEBORG
- interessent- og borgerinddragelse (2018)

Opgaven
Cooperator er projektleder på analyse og inddragelsesfasen i tæt samarbejde med Silkeborg Kommune (samt VEGA landskab der står for analysedelen). Opgaven består i at planlægge, facilitere og opsamle brugerinddragelse hvorigennem byrums- og handelsanalyserne bliver kvalificeret. 

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetager Cooperator inddragelse og projektledelse. VEGA landskab står for byrumsanalysen

 

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning
Step 2: 3 dialogmøder; planlægning, facilitering og opsamling af workshopopgave
Step 3: Interessentinddragelse i form af 2 workshops for udvalgte interessenter

Step 4: Udformning af materiale til borgerinddragelse i gaderne

Step 5: Afrapportering

Materialet: Analyse og input fra inddragelse opsat i en rapport der skal indgå i den videre proces.

Resultater
Afrapportering skal indeholde den samlede byrumsanalyse samt interessenter og borgeres ønsker til de nye gågader med fokus på handlinger, adfærd og stemninger. Afrapporteringen indgår i baggrundsmaterialet til det kommende skitseprojekt.

Værdi / gevinst
Ved at inddrage interessenter og borgere indsamles der ikke kun idéer og viden, men der skabes også opmærksomhed, åbenhed og dialog om projektet.

 

SilkebOrg_K_V_2_blå_CMYK.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Teknik og Miljø, Silkeborg Kommune
Cooperator
Borgerinddragelse i forbindelse med kvalificering af analysemateriale 

"Lissen har på en konstruktiv og enkel måde påtaget sig facilitatorrollen og har formået at styre os godt igennem dialogmøder og workshops med mange forskelligartede interessenter.

Lissen har en åben og imødekommende tilgang til dialogen dels med interessenter og med projektdeltagerne. Med en processuel ballast kan Lissen navigere i den komplekse inddragelsesfase og med et stort fokus på essensen i projektet.

Lissen har leveret et fint slutprodukt, som omfavner processen og på enkel vis formidler det væsentlige i projektet."

Birgit Holst,

Landskabsarkitekt og projektleder

Plan og Byg, Teknik og Miljø, Silkeborg kommune

bottom of page