top of page
OMRÅDESTUDIE HVINNINGDAL
- Ekstern projektledelse

Opgaven
Cooperator hjælper Ejendomme, Silkeborg Kommune med ekstern projektledelse i forbindelse med udarbejdelse af et områdestudie for Hvinningdal.

Områdestudiet er en analyse og screening af området, projektudvikling samt færdiggørelse - i tæt samarbejde med Ejendomme samt øvrige relevante afdelinger i Silkeborg Kommune.

Områdestudiet skal sikre rammer til at de forskellige faciliteter (skole, idræt mv.) kan udvikle sig fremadrettet i synergi og samarbejde med hinanden hvor det er muligt.

Ydelsen

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, indgår Cooperator som ekstern projektleder:

Step 1: Deltagelse i arbejds-, projekt- og styregruppemøder
Step 2: Deltagelse i planlægning, facilitering og opsamling af interessentinvolvering (dialogmøder samt workshop)
Step 3: Deltagelse i udarbejdelse af mulighedsscenarier

Step 4: Udarbejdelse af formidlingsmappe samt materiale i den forbindelse

Samt deltagelse i generel koordinering, administration, kommunikation mv.

Resultater
Et områdestudie der sikrer rammer til at de forskellige faciliteter (skole, idræt
 mv.) kan udvikle sig fremadrettet i synergi og samarbejde med hinanden hvor det er muligt. - Formidlet i en mappe der visuelt kommunikerer viden, interessentinvolvering, muligheder samt proces.

Værdi / gevinst
Interessenterne er med til at forme mulighederne for området ud fra deres viden og deres fremtidige planer/ønsker.

Opmærksomhedspunkter og mulige udfordringer bliver spottet og håndteret.

SilkebOrg_K_V_2_blå_CMYK.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Ejendomme, Silkeborg Kommune
Cooperator
Ekstern projektleder fra august 2018 til januar 2019

omrdestudie HD forside.jpg
bottom of page