top of page
NYT RÅDHUS
- Inddragelse af ledergruppe i forbindelse med opførelse af nyt rådhus

Opgaven
Cooperator hjalp, i samarbejde med Kuben Management, en Københavnsk Omegnskommune med inddragelse af ledergruppen i forbindelse med programskrivning til et nyt Rådhus. Lederne blev inddraget i forhold til at klarlægge antal og karakter af arbejdspladser, mødefaciliteter mv, karaktér og omfang af samarbejder mellem afdelinger, nærhedsovervejelser (internt og eksternt) samt afklaring af byggeriets værdier. 

 

Ydelsen

Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetager Cooperator inddragelsesforløbet i nært samarbejde med Kuben Management samt projektlederen fra Kommunen.

Step 1: Afklaring og generel udvikling af workshopforløb samt forventningsafstemning

Step 2: Workshop 1 og 2 - inkl. detailplanlægning og opsamling

Step 3: Udkast til visionspapir

 

Resultater
Arbejdet skulle sikre at den nødvendige viden blev indsamlet som basis for programskrivningen samt at ledergruppen blev en del af forandringsprocessen. Output fra workshopforløbet, blev opsamlet i et visionsdokument til brug i det videre arbejde med at udvikle det nye Rådhus.

KUBEN-logo_cmyk.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Kuben Management og Københavnsk Omegnskommune
Cooperator
Inddragelse:
Udvikling af workshopforløb med  inddragelse og opsamling

IMG_2232.JPG
IMG_2215.JPG
bottom of page