top of page

Jeg kan hjælpe jer med at skabe det  overblik, der kan danne basis for handlingsplaner og strategier - enten internt i arbejdsgruppen eller eksternt hvor brugere, beboere eller borgere involveres i rammesatte beslutnings-processer. 

På denne baggrund kan der træffes velovervejede beslutninger på oplyst grundlag mellem de relevante parter.

Tag kontakt hvis I ønsker at høre mere...

RESULTATER OG MÅL

...værdiskabelse i det endelige resultat

...skabt ejerskab, motivation og engagement

...lavet fælles prioriteringer 

...samlet og delt nødvendig viden

...samlet de rette interessenter

...et færdigt design for inddragelsesprocessen

...facilitering af proces og dialog

...kommunikeret jeres hensigter og budskaber

...et enkelt formidlings- og opsamlingsmateriale

MINIMÉR FORDYRENDE ÆNDRINGER

Ved at inddrage slutbrugeren i de tidlige faser af et udviklings- og forandringsprojekt, kan I flytte værdifuld viden fra ibrugtagningsfasen til udviklingsfasen. Dette er med til at minimere dyre forandringer efter ibrugtagning.

Tager man hånd om sin proces helt fra de tidlige faser, kan man komme på forkant via den rette viden og inddragelse af de rette parter på de rette tidspunkter. Oftest kan det ændre et projekt markant at inddrage slutbrugeren tidligt i processen og dermed skabes et langt mere skræddersyet resultat - oftest for den samme "pose penge".
bottom of page