top of page
SAGT OM
LISSEN HØJRUP MUNCH
ikast-brande-logo.jpg

Merete Villsen,

Daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune

Skanderborg_Kommunes_logo_cmyk.jpg

Lars Bak, 

Afdelingsleder Kommunale Bygninger, 
Skanderborg Kommune

AAB Logo_FV_CMYK.jpg

Gert Holm, 

Forretningsfører
aab boligudlejning 

Mariane Vistisen

Afdelingsleder Plan og Projekt 

Lemvig Kommune

Kristine Løser

Arkitekt maa, Plan og Projekt,

Lemvig Kommune

SilkebOrg_K_V_2_blå_CMYK.jpg

Anne Lynggaard Vinther, 

Leder af Pædagogisk Udviklingssektion,

Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune

SilkebOrg_K_V_2_blå_CMYK.jpg

Birgit Holst , 

Landskabsarkitekt

Plan og Byg, Teknik og Miljø,

Silkeborg Kommune

2011 FB_payoff.jpg

Karin Nygaard Sørensen, 

kommunikationsmedarbejder hos FællesBo

EGN_Slogan_CMYK.jpg

Ib Rolighed Larsen, Netværksdirektør

EGN Netværk Danmark

sejs_Svejbæk.png

Niels Folke Wulff Jørgensen, Visionsgruppen

"Lissen er en blændende dygtig procesleder og facilitator. Hun arbejder tydeligt inden for den ramme hun er givet og er rigtig god til at holde fokus, og guide folk så der sker fremdrift i processerne.

Lissen er dygtig til at have fokus på både proces og slutmål Hvilket gør, at man føler sig i meget trygge hænder. Hun er er anerkendende, men heller ikke tilbageholdende med at sige sin mening på en konstruktiv og opbyggelig måde, så alle profiterer af det. 

Jeg har brugt Lissen som procesleder og facilitator i forbindelse med udvikling af en helt ny daginstitution. Tilbagemeldingerne fra både ledelse og personale var meget positive. Lissen sikrede alle blev hørt, og fra gang til gang var det også tydeligt for alle os involverede, hvor vi var på vej hen."

"Det har været en fornøjelse, at opleve et så struktureret og løsningsorienteret menneske, der samtidigt formåede at "forstyrre" os tilpas meget, til at vi kunne fokusere ud over vante tilgange til opgaven. Jeg kan på det varmeste anbefale Lissens arbejde."

"Lissen arbejder selvstændigt med opgaven indenfor de rammer vi har aftalt. Hun udfordrer rammerne, hvis det giver mening og er god til at inddrage relevante parter og samarbejde når der er behov for det.
Hun skaber overblik og sikrer fremdrift, så vi hele tiden er trygge ved at opgaven lander - til aftalt tid og hun omsætter input til praksis - også når beboere og interessenter inddrages.
Lissen kan lide mennesker - det kan man ikke undgå at mærke når man arbejder sammen med hende."

”Det var SÅ godt i går, og du var helt fantastisk som inspirator og guide igennem dagen – det har jeg hørt flere af deltagerne sige."

"...dejligt med din fine tilgang og store engagement, det er mit indtryk at alle virkelig fik nogle gode input og en på opleveren. Vi ser frem til næste gang"

"Lissen er tilknyttet skoleafdelingen som ekstern konsulent i forbindelse med udvikling af helhedsplaner for Gødvad og Sejs/Svejbæk. Derudover bidrager Lissen med sparring til vores arbejde med udvikling af læringsmiljøer på skolerne.

 

’Det er en fornøjelse at samarbejde med Lissen. Hun har været hurtig til at sætte sig ind i skoleafdelingens behov og arbejder både struktureret og loyalt overfor den udstukne ramme. Arbejdet indebærer også samarbejde med andre afdelinger, hvilket Lissen gør på forbilledlig vis.

 

Lissen har dyb indsigt i både fagfaglige elementer, samt de processer der skal lægges til rette for at vi kommer i hus med opgaven. Det giver stor tryghed i samarbejdet.

Der ud over har Lissen et vindende væsen og er både lydhør, fleksibel og målrettet i sit arbejde."

"Silkeborg Kommune har i foråret 2018 haft Lissen Højrup Munch som proceskonsulent på gågadeprojektet i Silkeborg Midtby.

Lissen har på en konstruktiv og enkel måde påtaget sig facilitatorrollen og har formået at styre os godt igennem dialogmøder og workshops med mange forskelligartede interessenter.

Lissen har en åben og imødekommende tilgang til dialogen dels med interessenter og med projektdeltagerne. Med en processuel ballast kan Lissen navigere i den komplekse inddragelsesfase og med et stort fokus på essensen i projektet.

Lissen har leveret et fint slutprodukt, som omfavner processen og på enkel vis formidler det væsentlige i projektet."

"FællesBo har samarbejdet med Cooperator i forbindelse med en beboerworkshop. Formålet med workshoppen var at få beboernes input til et ny fælleshus i deres afdelinger. Workshoppen forløb utroligt godt, og jeg kan på det varmeste anbefale Lissen til den slags opgaver. Lissen havde på forhånd lavet et supergodt forarbejde og formåede på fornemste vis at guide beboerne igennem workshoppen, så vi fik flest mulige input med hjem."

”Jeg har haft fornøjelsen af at have Lissen med på flere af mine netværksmøder som oplægsholder. Lissen er en stor inspirationskilde, og har evnen til at facilitere og undervise med et indlevende engagement der fastholder og ikke mindst motivere tilhørerne.

 

Ud over dette har Lissen en bred og interessant faglighed kompetence indenfor proces optimering og planlægning, hvilket understøttes af både en teoretisk viden og praktisk erfaring. Tænke ud af ”boksen” anser Lissen som en selvfølge, og forstår at vinkle interessante emner på en forståelig måde. Deltagerne på møderne får nye og interessante værktøjer med hjem, der direkte kan bruges i dagligdagen og/eller i modsat fald også i komplicerede projekter, hvor det at nedbryde delopgaverne indenfor projektrammerne er essentiel for succes.”

"Lissen bidrog med hendes grundige arbejde, vedholdenhed, erfaring og faglig viden til, at vi fik udarbejdet en konkret og gennemarbejdet behovsanalyse som efterfølgende har været yderst anvendelig i det fremadrettede arbejde i visionsplansprocessen. 

 

Lissens engagement og energi i arbejdet, herunder i det afholdte brugerinddragelsesarrangement, gjorde, at vi fik det optimale ud af arbejdet og arrangementet ift. det videre arbejde med Visionsplanen.

 

Vi oplevede Lissen som værende kreativ i hendes løsninger og ikke bange for at gå ad nye veje og lade sig inspirere af sine omgivelser ift sikre den optimale målopfyldelse for projektet.

 

Lissen er som person lyttende, nærværende, løsningsorienteret og formår at tilpasse sig, men kan også læse og inspirere de omgivelser hun er i. Alt sammen egenskaber der var meget fremmende og understøttende for vores proces."

bottom of page