top of page
SAMARBEJDE

Jeg kan samarbejde med jer på mange måder:

 

 • Proceskonsulent i rammesatte og afgrænsede forløb

 • Sparringspartner løbende i hverdagen eller på specifikke projekter

 • Formidler af faglig, relevant viden på en lettilgængelig måde

 • Katalysator i en opstartsfase i et specifikt forløb

...eller på en helt anden måde...

FORDELE VED EN EKSTERN KONSULENT
Der kan være mange fordele ved at arbejde sammen med mig som ekstern konsulent, bl.a.:

 • En uvildig 3. part til at formidle faglige komplekse problemstillinger

 • En særlig kompetence i byggeri, inddragelse / involvering samt formidling

 • En ekstra person i dagligdagen fast tilknyttet afdelingen eller projektet

 • En udefrakommende til at stille de "dumme" spørgsmål og dermed til at spotte "de blinde pletter"

 • Ingen feriepenge, opsigelse, pension mv. - dvs. mindre administration

 • Fleksibilitet - nemt at udvide arbejdsstyrken i perioder og på færre timer

 • Mulighed for at inddrage særlige spidskompetencer der ligger udenfor organisationens kernekompetencer

Jeg afklarer altid med jer hvordan den enkelte opgave skal rammesættes. Sammen sikrer vi arbejdsro i organisationen samtidig med at overblik, fremdrift og resultater skabes.

 

- indenfor den aftalte økonomi og tidshorisont.

Tag kontakt hvis I vil høre mere...

bottom of page