top of page
SPARRING - inddragelse og følgeskab


I arbejder selv med inddragelse og planlægger, faciliterer og opsamler en del processer selv, som en del af det arbejde I laver. Af og til kan det dog være rart at sparre med en der arbejder fuld tid med processer. Min spidskompetence er at drive "sociale processer" i beyggefysiske forandringsprojekter. Herunder inddragelse, hvorfor jeg kan være en god sparringspartner I jeres procesforløb - både eksternt og internt.

Kontakt mig hvis I vil høre hvordan jeg kan hjælpe jer.

Der er flere muligheder:

1.

Jeg varetager prosesdelen af et projekt, i samarbejde med jeres procesansvarlige. Sammen gennemgår vi planlægning, interessentanalyse, procesdesign mv. Vi gennemgår faciliteringen og faciliterer evt. sammen ligesom vi arbejder sammen med at opsamle processen. På den måde opnår I sammenhæng og mest mulig sparring gennem hele procesforløbet med formålet at styrke jeres indsats. 

2.

Vi arbejder sammen om de proces- og inddragelsesopgaver hvor I har behov for sparring. Vi mødes et aftalt antal gange, afhængigt af jeres behov, og arbejder med de uddrag af udvalgte projekter I kommer med. Sammen laver vi fokusnedslag som der skal arbejdes på i de givne projekter. På denne måde får I mulighed for at styrke de sider af jeres sociale processer som I har behov for.

3.

Vi aftaler faste dage og tidsrum, hvor jeg kommer hos jer over en længere periode. Jeg fungerer som "goto-person" i jeres afdeling eller organisation. F.eks. booker jeres medarbejdere møder med mig på dagen, hvor vi kan drøfte store og små processpørgsmål. Det kan være på faste opgaver, med faste medarbejdere eller det kan veksle efter hvem der har behov for sparring.

I bliver endnu bedre til at drive processer og inddragelse

I får større bevidsthed om måden I griber jeres processer an på

I får viden, input og nye redskaber til jeres arbejde med inddragelsesprocesser
I får mulighed for at lytte til og anerkende jeres brugere på nye måder
I styrker jeres mulighed for at 
skabe ejerskab og engagement

 


Vi vil arbejde dialogbaseret og tage udgangspunkt i de behov I har. Vi strukturer den tid vi har sammen, så vi når mest muligt og "klæder jer bedst muligt på" i de givne projekter I bringer på bane. Som en uvildig sparringspartner fungerer jeg som katalysator for jeres sociale processer og det vil altid være jeres behov vi tager udgangspunkt i. Ud fra min viden og erfaring om proces og byggefysiske forandringsprojekter, vil jeg stille spørgsmål samt komme med idéer og forslag til hvad vi skal arbejde med.

MÅL:

METODE:
 

bottom of page