top of page
Strategi og skabeloner Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune
- sparringsforløb om borgerinddragelse (2020/21)

Opgaven
Cooperator har i tæt samarbejde med lederen af Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune sammensat et workshopforløb hvor ansatte og leder udvikler strategi, metode og værktøjer til håndtering af borgerinddragelse i de projekter de arbejder med.
Opgaven består i at planlægge, facilitere og opsamle et workshopforløb, herunder at udvikle tjeklister, skabeloner og værktøjer, der er skræddersyet til afdelingens arbejde samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, er der planlagt et workshopforløb, der løbende bliver tilpasset undervejs. Cooperator varetager rollen som tovholder og facilitator samt sparringspartner og rådgiver, og har til opgave at sikre et varieret forløb hvor der indgår teoretiske oplæg, arbejde med værktøjer og metoder samt masser af samarbejde om udviklingen af afdelingens egne redskaber og skabeloner.

 

Step 1: Teori, mindset og analyse
Step 2: Planlægning
Step 3: Procesfacilitering

Step 4: Hierarki og positioner

Step 5: Kommunikation
Step 6: Opsamling, evaluering og videre implementering

Materialet: Alle udviklede skabeloner overdrages til afdeling/deltagerne.

Resultater
Medarbejderne får et fælles afsæt for at kunne varetage borgerinddragelse i praksis. de får redkaber og metoder og erfaring med brug af disse.

Værdi / gevinst
Ved at inddrage medarbejderne i udviklingen af værktøjer og skabeloner, sikres det at der udarbejdes et meget let anvendeligt materiale der er skræddersyet til afdelings specifikke behov. Medarbejdernes ejerskab til materialet bliver aktiveret ved at de selv har udvilklet  materialet og ved at de sammen har arbejdet praksisnært med materialet undervejs i forløbet.

 

Skanderborg_Kommunes_logo_cmyk.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune
Cooperator
Sparring:
Skrædersyet sparringsforløb med hensigt at udvikle afdelingens kompetencer og værktøjer i borgerinddragelse  

"Det har været en fornøjelse, at opleve et så struktureret og løsningsorienteret menneske, der samtidigt formåede at "forstyrre" os tilpas meget, til at vi kunne fokusere ud over vante tilgange til opgaven. Jeg kan på det varmeste anbefale Lissens arbejde." 

Lars Bak,

Afdelingsleder

Kommunale Bygninger, Skanderborg Kommune

IMG_4379.JPG
IMG_4377.JPG
bottom of page