top of page
SVØMMECENTER SILKEBORG 
- behovsafklaring og programskrivning (2020/21)

Opgaven
Cooperator hjælper DK|2 Bygherrerådgivning og Fonden Silkeborg Svømmecenter med at formulere et konkurrenceprogram til brug i udbud af totalrådgivning samt opfølgning i den forbindelse i projekteringsfaserne.

Ydelsen
Cooperator bistår Fonden i forbindelse med behovsafklaring og formulering af Fondens krav og ønsker til svømmecentret i Silkeborg ud fra det arkitektfaglige perspektiv gennem møder, inddragelse og løbende dialog.
Opgaven har bl.a. rummet:

 

- Behovsafklaring gennem møder, interviews og "pop-up-inddragelse"
- Formulering af byggeprogram inkl. diagrammer mv.
- Deltagelse i styregruppemøder mv.

- Deltagelse i bedømmelseprocessen som rådgiver og sekretær
- Formulering af bedømmelsesdokument
- Deltagelse i overordnede projekteringsmøder

Resultater
Et godt samarbejde der med DK|2 ved roret, har udformet udbudsmaterialet.
Cooperator bidrog med konkurrenceprogram inkl. behovsafklaring i forbindelse hermed, der skaber tydelighed omkring fondens ønsker til svømmecentret.

Kombinationen af Cooperators proces-
 og arkitektfagligheder skaber et rammesat forløb, hvor det er tydeligt hvad der arbejdes med hvornår og hvor beslutninger træffes løbende. Der skabes fremdrift i processen og der sikres et relevant og grundigt output.

Værdi
Alle deltagere har bidraget til behovsafklaring og et program, hvormed alle har forståelse for prioriteringer og beslutninger heri. Dermed er der skabt et godt afsæt for ejerskab og opbakning til projektet i det videre forløb.

DK2_Logo_lille.jpg
vandill_4.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

DK|2
Cooperator
Behovsafklaring og brugerinddragelse i forbindelse med konkurrenceprogram samt opføgning i projekteringsfaserne.

bottom of page