top of page
UNDERVISNING - inddragelse, følgeskab, samarbejde, motivation....

 

Som hold, afdeling eller organistion, er det vigtigt at få ny viden sammen. Viden der kan understøtte det arbejde der allerede udføres og et fælles sprog der hjælper i den daglige interne projektsparring.

Når jeg holder oplæg eller underviser, får deltagerne både den teoretiske baggrund (som et praksisfunderet mindset) og bliver inddraget gennem øvelser og opgaver der understøtter emnet - afhængig af jeres ønsker og den afsatte tid. 

Oplæggene skal ikke kun gøre deltagerne klogere, men især gøre dem nysgerrige. Undervisningen går dybere end et oplæg og indeholder flere øvelser og opgaver, der giver yderligere indsigt og viden samt hjælper deltagerne til tage den ny viden med hjem og starte brugen af den i deres egen hverdag. Kontakt mig hvis I vil høre mere.

Alle oplæg og al undervisning aftales og tilrettelægges individuelt, men indeholder oftest:

1.

Gennemgang af mindset til inddragelse samt dialog om nuværende praksis

2.

Dialog og fælles arbejde med nye redskaber og metoder - ”learning by doing”

3.

Fælles opsamling / udarbejdelse af implementeringsplan

MÅL:
 

METODE:
 

I får skærpet jeres kompetencer sammen - dvs. større udbytte og større chance for implementering i det daglige arbejde efterfølgende

I får kendskab til et mindset der giver masser af gode vinkler på at arbejde med inddragelse, følgeskab o.lign.

I får redskaber og metoder til planlægning og facilitering

 

Gennem oplæg, fælles opgaver og arbejde med redskaber, får I viden om og erfaring med inddragelse. I arbejder sammen og får derfor en fælles referenceramme at arbejde ud fra fremadrettet.

Når I selv arbejder med øvelser og opgaver, lagrer den nye viden sig langt bedre end ved rent teoretiske oplæg - derfor fylder øvelser og opgaver mest når jeg underviser

bottom of page