top of page
UNDERVISNING OG OPLÆG
- Teori, cases, øvelser og opgaver

Jeg underviser på Arkitektskolen i Aarhus (Byplanfaglig overbygning), laver oplæg til netværksarrangementer for f.eks. Nohrcon, IDA, EGN mfl.
Derudover afholder jeg skræddersyede kursusdage og har i samarbejde med Ferskvandscentrets kursusafdeling afholdt onlinekurser om inddragelse - både alene og i samarbejde med andre oplægsholdere 

Opgaven
Når Cooperator holder oplæg, underviser, eller afholder krurser får deltagerne både den teoretiske baggrund (praksisfunderet) og bliver inddraget gennem øvelser og opgaver der understøtter emnet - afhængig af kundens ønsker og den afsatte tid. 

Oplæggene skal ikke kun gøre deltagerne klogere, men især gøre dem nysgerrige. Undervisningen går dybere end et oplæg og indeholder flere øvelser og opgaver, der giver yderligere indsigt og viden samt hjælper deltagerne til tage den ny viden med hjem og starte brugen af den i deres egen hverdag.

Alle oplæg og al undervisning aftales og tilrettelægges individuelt.


 

Ferskvandscentret_kursus_høj.jpg
AAA_Logo_navnetraek_1linje_RGB.jpg
EGN_Slogan_CMYK.jpg

FAKTA

Kunde:

Ansat ved: 

Omfang:

Arkitektskolen Aarhus, EGN m.fl.
Cooperator
Oplæg typisk af 1-3 timers varighed

Undervisning typisk 1 til flere dage

IMG_0370.JPG
IMG_0361.JPG

”Jeg har haft fornøjelsen af at have Lissen med på flere af mine netværksmøder som oplægsholder. Lissen er en stor inspirationskilde, og har evnen til at facilitere og undervise med et indlevende engagement der fastholder og ikke mindst motivere tilhørerne.

 

Ud over dette har Lissen en bred og interessant faglighed kompetence indenfor proces optimering og planlægning, hvilket understøttes af både en teoretisk viden og praktisk erfaring. Tænke ud af ”boksen” anser Lissen som en selvfølge, og forstår at vinkle interessante emner på en forståelig måde. Deltagerne på møderne får nye og interessante værktøjer med hjem, der direkte kan bruges i dagligdagen og/eller i modsat fald også i komplicerede projekter, hvor det at nedbryde delopgaverne indenfor projektrammerne er essentiel for succes.”

Ib Rolighed Larsen, Netværksdirektør

EGN Netværk Danmark

bottom of page