top of page
UNGE STEMMER SILKEBORG
- workshop (2018)

Opgaven
Cooperator blev af Boligsocial Helhedsplan Silkeborg bedt om at planlægge og facilitere en workshop, som en afslutning på deres projekt "Unge stemmer Silkeborg". Et meget spændende projekt hvor unge mennesker har været igennem et inspirerende og lærerigt forløb bl.a. om magt, samarbejde, egne kompetencer mv. I forløbet har der været inspiratorer udefra og de unge har interviewet forskellige ledere fra Silkeborg om bl.a. magt.

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte økonomi og tidsramme, varetog Cooperator planlægning og facilitering af workshoppen i tæt samarbejde med Boligsocial Helhedsplan Silkeborg.

 

Step 1: Planlægning og forventningsafstemning
Step 2: Workshop

Resultater
Selve workshoppen var resultatet og afslutningen på projektet Unge stemmer Silkeborg. Der blev produceret materiale om hvilke steder / elementer der kunne være gode at have i Silkeborg for at skabe flere møder på kryds og tværs.

Værdi / gevinst
Unge og voksne mødtes på kryds og tværs af alder, etnicitet, titler, køn mv. og fandt masser af ligheder og fælles afsæt for deres ønsker for Silkeborg. 

Både unge og voksne udtrykte begejstring for måden at mødes og arbejde på.
 

FAKTA

Kunde:

Ansat ved:

Omfang:

Boligsocial helhedsplan Silkeborg, Silkeborg kommune
Cooperator
Planlægning og facilitering af workshop

bottom of page