top of page
Visionsplan Sejs-Svejbæk
- en visionsdag for borgere (2017)

Opgaven

Borgerinddragelsens formål var, at samle idéer og tanker til værdier, faciliteter og steder for sports-og skoleområdet i Sejs-Svejbæk til visionsplanen. Herunder at orientere så mange som muligt om projektet samt at skabe engagement. Borgerinddragelsen indgik i den behovsanalyse Cooperator udarbejdede på baggrund af visionsgruppens input.

Ydelsen
Under hensyntagen til den afsatte tidsramme, blev der aftalt et procesdesign hvor borgerne i Sejs-Svejbæk fik mulighed for at bidrage med deres tanker og idéer samt at lytte til andre borgeres tanker og idéer.

Step 1: 1 indledende og 1 afklarende formøde samt overordnet planlægning
Step 2: Planlægning, udarbejdelse, facilitering og opsamling af workshop
Step 3: Udarbejde behovsanalyse på baggrund af visionsplansgruppens input

Materialet: Behovsanalyse opsat grafisk let tilgængeligt og overskueligt, til brug i den videre proces med at finde økonomisk grundlag og samarbejdspartnere.

Resultater
Cooperator planlagde, faciliterede og opsamlede visionsdagen, og udarbejdede behovsanalysen. Dette skabte sammenhæng mellem borgernes udsagn og de mere generelle behovanalyser. Borgerne og projektet kom til at stå samlet.

Værdi / gevinst
Der blev gjort opmærksom på projektet og der blev skabt ejerskab og engagement. Desuden blev der skabt et materiale der fremadrettet er blevet brugt til information til øvrige borgere, interessenter, samarbejdspartnere mv.

sejs_Svejbæk.png

Niels Folke Wulff Jørgensen, Visionsgruppen

 

"Vi oplevede Lissen som værende kreativ i hendes løsninger og ikke bange for at gå ad nye veje og lade sig inspirere af sine omgivelser ift sikre den optimale målopfyldelse for projektet."

FAKTA

Kunde:

Omfang:

Visionsplansgruppen i Sejs-Svejbæk

1 visionsformiddag inkl. planlægning, facilitering og opsamling. Desuden udarbejdelse af behovsanalyse.

bottom of page