top of page
INDDRAGELSE


Når I inddrager brugerne i byggefysiske forandringsprojekter, får I meget forærende. I får tanker og idéer, der støtter jeres egne visioner og I får nye tanker og idéer, der som oftest viser sig at kunne kvalificere jeres projekt på helt nye måder og områder. Faciliteres inddragelsen rigtigt opnår i masser af synergieffekt og engagement, samt viden I ikke ellers har adgang til. Få hjælp til at inddrage jeres brugere - hvad enten det er borgere, beboere eller interessenter...

Som udgangspunkt falder et inddragelsesforløb i 3 trin og kan rumme meget andet end workshops. I de længere forløb gentager vi trinnene i de forskellige faser for hele tiden at sikre at vi er på forkant med tingene og følger projektets udvikling. Kontakt mig hvis du vil høre hvordan jeg kan hjælpe jer.

1.

Sammen afklarer vi  de overordnede rammer, deltagere, fokusområder mv. som er mit afsæt til at detailplanlægge det overordnede forløb samt de enkelte inddragelsestiltag.

Planlægningen er samtidig vores forventningsaftemning og sikrer inddragelsens relevans i projektet.

2.

Jeg faciliterer de planlagte workshops, pop-up-arrangementer el.lign. Det gør jeg ud fra en anerkendende systemisk tilgang, der skaber rum til mange forskelligartede input, sikrer fremdrift og giver brugbare, konkrete resultater.

3.

Materialet fra workshopsmøder, plancheafstemninger o.lign. samles og opsættes i et grafisk og letaflæseligt materiale med forklarende tekst - tilpasset målgruppen.

Min tegnestue- og projektledererfaring giver mig et solidt kendskab til modtagerens behov og ønsker - vi minimerer dermed overleverings-misforståelser.

I får viden og input fra jeres brugere til det givne projekt / den givne strategi
I får skabt værdi og besparelser i det færdige, byggefysiske projekt.
I får lyttet til og anerkendt jeres brugere - det er med til at skabe ejerskab og engagement.
I får brugernes mening og holdning i et grafisk opsat, letaflæseligt materiale

 


Gennem fælles arbejde med nøje tilrettelagte opgaver, får I den vigtige dialog deltagerne og jer imellem. Dette er basis for indsamling af viden og input til jeres projekt samt mulighed for at I i sammen arbejder med prioritering, værdier, implementering og generel udvikling af projekterne  - afhængig af hvad der er nyttigt for det videre arbejde med jeres projekt og brugergruppe.

MÅL:
 

METODE:
 

bottom of page