top of page
IMG_8619.JPG

ANERKENDENDE SYSTEMISK TILGANG

Jeg arbejder udfra en anerkendende, systemisk tilgang.

Det vil sige at jeg anerkender og bruger aktivt de forskelligheder der optræder i en gruppe og et projekt. Vi kommer alle med hver vores forskellige erfaringer, idéer og håb ind i en projektsammenhæng.

Alle bidrager til udviklingen af projektet på hver deres måde, som en del ind i den fælles sammenhængen.

Med dette udgangspunkt arbejder vi med at skabe forstålse og skabe fælles retning og mål der inkluderer alle bedst muligt.

 RAMMESATTE OPGAVEFORLØB

Jeg planlægger og faciliterer strukturerede, rammesatte opgaveforløb.

"En elefant skal spises i små bidder" siger man. Jeg arbejder med at nedbryde store, komplekse problemstillinger til mange små, enkle opgaver, der tilsammen samler, viden, svar og idéer til den komplekse helhed.

METODE

Jeg faciliterer jeres inddragelsesproces. Lige fra inddragelse af de rette personer til de konkrete processer, der skaber tryghed og ro i projektet og/eller organisationen.

 

Jeg planlægger og gennemfører målrettede og rammesatte inddragelsesforløb, for at indsamle viden og for at skabe tillid, resultater og ejerskab. 

 

Store forandrings- og udviklingsprocesser, som f.eks. byggeprocesser, er altid uoverskuelige og komplekse - opstartsfasen i særdeleshed. Jeg hjælper jer med at skabe overblik og samarbejde som basis for f.eks. byggeprogram, implementering, handlings- og tidsplaner. 


Se et tyisk forløb til en byggeproces her

Kontakt mig for at høre mere over en uforpligtende snak.

samarbejde_vignet.jpg

Ud fra den ENKELTE deltagers ønsker og behov, arbejder vi sammen for at skabe FÆLLES retning og mål.
 

bottom of page