top of page

Inddragelse af aktører og interessenter i udviklings- og forandringsprocesser indenfor byggeri og anlæg...

For jer der skal bruge hjælp til at planlægge, facilitere og opsamle samarbejde mellem projektets interessenter.

Jeg hjælper med at indsamle viden samt at skabe ejerskab og følgeskab.

For jer der selv arbejder med inddragelse.

Jeg hjælper i det daglige arbejde med planlægning, facilitering og opsamling af inddragelsen. Generelt eller på et specifikt projekt.

For jer der gerne vil have mere viden om inddragelse.

Jeg giver jer indblik i et overordnet, fælles mindset og i får redskaber til inddragelses-værkstøjskassen gennem opgaver og øvelser.

CG5A3159_edited.jpg

Inddragelse af interessenterne skaber værdi i både projektforløb og det færdige resultat. Det ved jeg efter at have arbejdet med inddragelse i mange år i forbindelse med byggefysiske forandringsprojekter.

Jeg brænder for at skabe respekt og forståelse mellem mennesker uanset deres forskelligheder. Det omsætter jeg i projekter, hvor jeg som jeres uvildige rådgiver hjælper jer med at få interessenter og parter til at arbejde sammen om og mod en fælles målsætning - indenfor den afsatte tid og økonomi.


Sammen med jer og de implicerede parter hjælper jeg til at skabe overblik, prioritere og implementere. Dermed skaber vi også engagement og ejerskab.
- Vi når sammen i mål til tiden...

Se hvilket forløb der passer bedst til jer og dyk ned i eksemplerne her på siden.

I er meget velkomne til at tage kontakt, hvis I vil høre mere om mig og mulighederne for samarbejde.

bottom of page