For jer der skal bruge hjælp til at faclitere samarbejde mellem projektets interessenter.

Jeg hjælper med at indsamle viden samt at skabe ejerskab og følgeskab.

For jer der selv arbejder med inddragelse.

Jeg hjælper jer med input, idéer og sparring ind i projektet og det daglige arbejde med inddragelsen.

For jer der gerne vil have mere viden om inddragelse.

Jeg giver jer indblik i et overordnet, fælles mindset og redskaber til inddragelses-værkstøjskassen.

Jeg brænder for at skabe respekt og forståelse mellem mennesker uanset deres forskelligheder. Det omsætter jeg i projekter, hvor jeg som jeres uvildige rådgiver hjælper jer med at få interessenter og parter til at arbejde sammen om og mod en fælles målsætning - indenfor den afsatte tid og økonomi.

Efter mange år med byggefysiske forandringsprojekter, ved jeg at inddragelse af interessenterne skaber værdi i både projektforløb og det færdige resultat. Sammen med jer og de implicerede parter hjælper jeg til at skabe overblik, prioritere og implementere. Dermed skaber vi også engagement og ejerskab.
- Vi når sammen i mål til tiden...

Se hvilket forløb der passer bedst til jer og dyk ned i eksemplerne her på siden.

I er meget velkomne til at tage kontakt, hvis I vil høre mere om mig og mulighederne for samarbejde.